Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mask ger hopp om ny behandling av hudcancer

En speciell gen har betydelse för möjligheten att överleva vid hudcancern malignt melanom. Den här upptäckten vid Umeå universitet bidrar med förklaring till hur tumören utvecklas samtidigt som den ger hopp om framtida möjligheter till behandling. Forskarna i Umeå har använt mikroskopiska maskar för att studera den aktuella genen.

– Maskarna är onekligen rätt olika oss på de flesta sätt, men vi bär faktiskt på en del gemensamma anlag som har bevarats genom evolutionen. Därför har det varit möjligt att studera cellerna på maskarna och sedan kontrollera på mänskliga tumörer, säger Oskar Hemmingsson, forskare vid Umeå universitet och en av studiens författare.

Den gen som har fångat forskarnas intresse har beteckningen LRIG1. Det är sedan tidigare känt att den genen har en roll vid flera former av cancer. Nu har forskare i kirurgi, onkologi och patologi kunnat visa på genens betydelse vid malignt melanom i huden.

Forskarna har upptäckt en mekanism som kan förklara varför genen LRIG1 är förknippad med bättre överlevnad vid malignt melanom. Det är här som maskarna av arten Caenorhabditis eleganskommer in i bilden. Forskarna har använt de millimeterstora maskarna som modellorganism för att studera grundläggande egenskaper hos celler. De fynd man då har gjort har sedan kontrollerats på tumörceller från människa i laboratorium.

Den goda nyheten är att forskarna har kunnat se att tumörceller växer långsammare om de behandlas med en del av det protein som LRIG1-genen kodar för. Studien ger ny kunskap om varför vissa melanom slutar svara på medicinsk behandling, och den ger hopp om att i framtiden utveckla behandlingar som baseras på LRIG1-protein för att sakta ned tumörernas tillväxt. Samtidigt visar studien att även en enkel modell i maskar kan användas för avancerad cancerforskning.

– Det krävs mycket mer forskning för att ge svar på om detta kan bli grunden till en framtida behandling av malignt melanom. I alla händelser är det självklart alltid bäst att förebygga att drabbas genom att helt enkelt vara försiktig med att sola i sommar, säger Oskar Hemmingsson.

Umeåforskarnas studie är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Oncogene.

Om den vetenskapliga publiceringen
LRIG1 is a conserved EGFR regulator involved in melanoma development, survival and treatment resistance
Ola Billing, Ylva Holmgren, Daniel Nosek, Håkan Hedman & Oskar Hemmingsson
Oncogene vol 40, pages 3707–3718 (2021)
https://doi.org/10.1038/s41388-021-01808-3

Liknande poster

Vanligare med äggstockscancer efter äggledarinflammation

Läs mer...

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler

Läs mer...

Effektiv och skonsammare cancerbehandling

Läs mer...