Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Management of metastatic Colorectal Cancer with focus on targeted therapy Post-ASCO webinar

11 juni 2020, kl. 12.10-12.55
Docent Jan-Erik Frödin inleder och modererar mötet. Professor Volker Heinemann diskuterar data från ASCO. Möjlighet finns till interaktivitet under webinaret. Webinaret hålls på engelska och är avsett för personal inom Hälso- och Sjukvård (HCP).

Mer info och anmälan

Liknande poster

Nya data på Xevinapant på avancerad huvud-halscancer

Första målinriktade behandlingen av icke-småcellig lungcancer med METex14-mutationer godkänd i Sverige

Första målinriktade behandlingen av icke-småcellig lungcancer med METex14-mutationer rekommenderas godkännande