Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Män och kvinnor sörjer förlusten av ett barn olika enligt studie

Sorgen av att förlora ett barn kan bli så svår att föräldrar riskerar få svårt med jobb och sociala relationer under lång tid efteråt. Dessutom sörjer män och kvinnor olika och behöver olika typer av stöd, enligt en ny studie. Nu startar Barncancerfonden digitalt samtalsstöd med legitimerad psykoterapeut för familjer som mist ett barn i cancer.

En ny studie visar att det första året efter att ett barn dött uppvisar kvinnorna högre nivåer av psykisk ohälsa än män. Därefter drabbas männen minst lika hårt. Fem år senare uppvisar männen samma nivåer eller högre än kvinnorna av förlängd sorg, depression, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter.

– Det här är intressant. Det har inte tidigare gjorts sådana här långa studier av sorg, därför har man trott att kvinnorna mår sämst efter förlusten av ett barn, men så är det alltså inte. Kanske kan det vara så att båda föräldrarna inte kan krascha samtidigt efter en förlust och att mannen ”väntar”. Förmodligen turas de sedan om att må dåligt, säger Lilian Pohlkamp, psykoterapeut och sjuksköterska med specialutbildning i pyskiatrisk vård, och författare till studien vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Sorgen kan bli så svår att föräldrar riskerar få svårt att gå vidare, jobba eller upprätthålla sociala relationer. Enligt Barncancerfondens undersökningar är behovet av psykosocialt stöd stort. Därför startar Barncancerfonden nu kostnadsfritt digitalt samtalsstöd för familjer – föräldrar, syskon och närstående – som mist ett barn i cancer. Samtalen sker med legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från att möta familjer som har ett barn som dött.

– Att förlora ett barn är ofattbart svårt, ändå är många familjer ensamma i att bearbeta sin sorg och samtidigt försöka hantera livet. Genom det digitala samtalsstödet möjliggör vi för fler att få stöd, oavsett om sorgen är färsk eller funnits med över tid. Det är ett viktigt komplement till det psykosociala stöd som vården ger, och som måste utvecklas ytterligare för att möta de stora behov som finns, säger Katarina Gold, chef för Råd och stöd på Barncancerfonden.

Utvidgat digitalt samtalsstöd

Sedan våren 2019 erbjuder Barncancerfonden även digitalt samtalsstöd till föräldrar vars barn drabbats av hjärntumör och där behandlingen avslutats eller där barnet drabbats av ett återfall. Nu utvidgas stödet till att även omfatta familjer där ett barn dött i cancer. På sikt är målet att alla familjer som drabbats av barncancer, oavsett diagnos, ska kunna ta del av samtalsstödet.

Studien om föräldrars sorg är publicerad i tidsskriften Psycho-Oncology och finns att läsa i sin helhet här.

Om det digitala samtalsstödet

  • Samtalsstödet riktar sig till drabbade familjer och närstående och samtalen kan ske både enskilt och i grupp.
  • Samtalen sker via video eller telefon på en tid och plats som passar familjerna.
  • I samtalen ges möjlighet att prata om såväl vardagsfunderingar som svårare frågor. Antalet samtal ges utifrån behov och önskemål i samråd med respektive psykoterapeut.
  • Det digitala samtalsstödet är fristående och kostnadsfritt och är ett komplement till redan befintliga insatser inom sjukvården.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi