Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Målinriktad cancerbehandling – redan verklighet vid flera cancerformer

Målinriktad, skräddarsydd eller personanpassad – benämningarna är många men betyder ungefär samma sak. Det handlar om att utifrån kunskap om tumörens specifika molekylära förändringar erbjuda en specialanpassad verksam behandling.

Målinriktade behandlingar är egentligen inte så nytt. Redan vid millennieskiftet kunde kvinnor med HER2-positiv bröstcancer erbjudas behandling med så kallade tillväxtfaktorhämmare riktade mot proteinet HER2 på cancercellernas yta. Vid HER2-positiv bröstcancer har cancercellerna genförändringar som gör att de producerar för mycket HER2-protein vilket i sin tur leder till ökad celldelning.

Oftast förutses svar på behandling med tillväxtfaktorhämmare med hjälp av immunhistokemi, en metod som går ut på att lokalisera och mäta mängden av ett visst protein i enskilda celler. Men svar på behandling kan numera också förutses med genanalys där många kopior av genen för HER2 talar för svar på behandling. Då det med tiden började komma allt fler läkemedel riktade mot olika tillväxtfaktorer för behandling av olika tumörer, började det driva på utvecklingen av behandlingsprediktiva metoder, alltså metoder som kan förutse effekt av behandling, baserade på analys av DNA-sekvenser.

Läs hela artikeln här.

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Träning vid cancer minskar biverkningar