Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza rekommenderad för godkännande i EU vid BRCA-muterad kastrationsresistent prostatacancer

Den enda PARP-hämmaren som förbättrar total överlevnad jämfört med nya hormonella behandlingar vid avancerad prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider