Lynparza rekommenderad för godkännande i EU vid BRCA-muterad kastrationsresistent prostatacancer

Den enda PARP-hämmaren som förbättrar total överlevnad jämfört med nya hormonella behandlingar vid avancerad prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här