Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare patientgrupper

Lynparza (olaparib) ingår sedan tidigare i högkostnadskyddet vid flera användningsområden. Nu subventioneras Lynparza vid ytterligare två användningsområden.

Lynparza subventioneras nu även som 1) ensam behandling efter operation hos vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått kemoterapi inför operation och inte uppnått fullständigt behandlingssvar och där behandling med läkemedlet kapecitabin (cellgift) inte är lämplig samt som ensam behandling för patienter med BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått kemoterapi efter operation 2) i kombination med läkemedlena abirateron och prednison eller prednisolon för behandling av vuxna patienter med metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) och BRCA1/2-mutation hos vilka kemoterapi inte är lämpligt.

Läs mer om beslutet här.

Liknande poster

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Tecvayli vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Orgovyx ingår i högkostnadsskyddet

Läs mer...