Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza i kombination med abirateron rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Lynparza i kombination med abirateron rekommenderas för godkännande i EU av CHMP som förstahandsbehandling för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Den första PARP-hämmaren som visar klinisk nytta i kombination med ett nytt hormonellt medel i denna kontext.

Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

Liknande poster

De får Stora Forskningsanslaget från Assar Gabrielssons Fond

Läs mer...

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

Läs mer...

Ultraljudsbehandling mot prostatacancer gav få biverkningar

Läs mer...