Lynparza i kombination med abirateron godkänd i EU som förstahandsbehandling för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Detta är den första godkända PARP-hämmare som visar kliniskt betydelsefulla fördelar i kombination med ett nytt hormonellt medel. Lynparza förlängde progressionsfri radiologisk överlevnad (median) i mer än två år i kombination med abirateron.

Hela pressmeddelandet (på engelska)