Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza + abirateron visade signifikant förlängd PFS i 1:a linjen vid mCRPC

Lynparza i kombination med abiraterone visade signifikant fördröjd sjukdomsprogress i fas-III studien PROpel vid behandling i 1:a linjen av metastaserad kastrations-resistent prostata cancer.

Den första PARP hämmaren som visar klinisk fördel i kombination med en ny  hormonbehandling

Positive high-level results from the PROpel Phase III trial showed AstraZeneca and MSD’s Lynparza (olaparib) in combination with abiraterone demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in radiographic progression-free survival (rPFS) versus standard-of-care abiraterone as a 1st-line treatment for men with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer

Läs mer...