Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kombination av immunceller kan ge tydligare prognos

Med en ny prognosmetod för bland annat tjocktarmscancer, kan man ge en tydligare sjukdomsprognos och även förutspå vilka patienter som kommer svara bäst på immunterapi. Metoden består av en kombination av två sorters immunceller som kännetecknar vissa cancerformer. Det här visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet, som nu publiceras i tidskriften eBioMedicine.

Immunsystemet är komplext, med ett stort antal celltyper. På senare tid har dess betydelse vid cancer fått allt mer uppmärksamhet. Immunceller ingår ofta i miljön i och runt en tumör där de kan bidra till att stödja eller undertrycka tumörens tillväxt. Olika sorters immunterapi används framgångsrikt som behandling av flera cancerformer.

Det finns dock tumörer som inte svarar på immunterapi. Nu har forskare vid Uppsala universitet identifierat en kombination av specifika immunceller som skulle kunna användas både för att ge prognos och för att förutsäga behandlingsrespons vid immunterapi för vissa cancerformer. Genom att på förhand kunna säga vilka patienter som har störst nytta av immunterapi, kan man undvika att behandla den grupp som i dag får svåra biverkningar men inte önskvärd effekt.

–Vi började med att kartlägga 15 olika sorters vita blodkroppar i tumörprover från patienter med tjocktarmscancer. Förekomsten av en typ av makrofag och en sorts T-cell var förknippade med hur det gick för patienterna, säger Artur Mezheyeuski, forskare vid Uppsala universitet och artikelns försteförfattare.

Baserat på förekomsten av makrofagen och en sorts T-cell tog forskarna fram en prognosmetod som de kallade Signatur för immunaktivering, Sia. De kunde också visa att det finns ett samband mellan Sia och sjukdomsutveckling för tjock- och ändtarmscancer men också för flera andra av de vanligaste cancerformerna.

–Sia är en relativt enkel prognosmetod att ta fram och vår slutsats är att den kan fungera som en oberoende prognosmarkör för minst fem olika cancerformer. Den fungerade också bättre än andra prognosmetoder som bygger på närvaron av immunceller, säger Artur Mezheyeuski.

Studien visade att Sia även kan användas för att förutsäga behandlingssvar vid immunterapi. När forskarna analyserade prover från patienter som drabbats av malignt melanom, som behandlats med immunterapi såg de att patienter som hade höga Sia-värden svarade bättre på behandlingen.

–Vi tror att våra resultat kan utvecklas vidare så att Sia kan användas för att välja ut patienter som har störst sannolikhet att svara på olika typer av immunterapi, säger Tobias Sjöblom, professor vid Uppsala universitet, som har lett studien.

Makrofagerna som ingick i Sia hade unika egenskaper och en ny behandlingsstrategi skulle kunna vara att slå ut just dessa celler. En sådan behandling skulle kunna kombineras med immunterapi och med hjälp av Sia skulle man också kunna definiera de patienter som skulle ha störst nytta av denna kombination.

Artur Mezheyeuski, et al.; An immune score reflecting pro- and anti-tumoural balance of tumour microenvironment has major prognostic impact and predicts immunotherapy response in solid cancers, eBioMedicine, Volume 88, 2023, 104452, DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104452, https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104452

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer