Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda® som kombination godkänt för 6-veckors doseringsintervall

Europeiska kommissionen godkänner ett nytt förlängt doseringsintervall för Keytruda® (pembrolizumab) för de indikationer där det används som kombinationsbehandling. Det förlängda doseringsintervallet är en möjlighet att korta ner patienternas sjukhusbesök och därmed minska belastningen på svenska infusionskliniker.

Beslutet kan innebära förkortade patientbesök i vården, sjuksköterskors värdefulla tid frigörs till annat och fler lediga infusionsstolar blir tillgängliga för andra patienter som behöver dem.

Det är idag patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer, skivepitelcancer i huvud och hals samt njurcellscancer, som efter Europakommissionens beslut får möjlighet att få 400 mg pembrolizumab var sjätte vecka levererad som intravenös infusion över 30 minuter istället för 200 mg var tredje vecka. Ett 6-veckors doseringsschema finns tillgängligt för indikationer med pembrolizumab som monoterapi för vuxna sedan 2019.

– Vår erfarenhet i den kliniska vardagen visar att pembrolizumab som monoterapi kan administreras var sjätte vecka med samma effekt som var tredje vecka. Det minskar antalet besök på sjukhus och underlättar för en redan belastad svensk sjukvård. Glädjande besked att nu även kombinationsbehandlingarna får administreras med längre intervall, säger Dr Hirsch Koyi, docent och överläkare vid Region Gävleborg.

– Detta är ett viktigt beslut både för vården och patienterna. Det möjliggör att även patienter som behandlas med Keytruda i kombination med annan anticancerbehandling kan minska antalet Keytrudainfusioner och total infusionstid, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi., MSD i Sverige.

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Keytruda för neoadjuvant/adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer

Läs mer...

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi

Läs mer...

NT-rådet rekommenderar Keytruda som adjuvant behandling för njurcellscancer

Läs mer...