Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kan antihistaminer hjälpa patienter med malignt melanom?

Kan en högst vanlig allergimedicin förbättra överlevnaden hos patienter med den allvarliga hudcancersjukdomen malignt melanom? En ny forskningsstudie från Lunds universitet tyder på att så kan vara fallet.

Kortfakta om studien: Klinisk, epidemiologisk forskning. Studiedesign: forskarinitierad kvantitativ, registerbaserad studie. Observationsstudie: prospektiv kohortstudie med 24 562 individer.

– Tidigare studier har visat att samma antihistaminer har överlevnadsvinster i bröstcancer. Nu ser vi samma sak när det gäller malignt melanom. Men det krävs mer forskning för att konfirmera resultaten, understryker professor Håkan Olsson, Lunds universitet. Han är en av forskarna bakom studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Allergy.

I studien har forskarna studerat användningen av sex stycken antihistaminer hos patienter med diagnosen malignt melanom; desloratadin, cetirizin, loratadin, klemastin, ebastin och fexofenadin.

Samkört läkemedelsregistret, cancerregistret och dödsorsaksregistret
De har samkört uppgifter från tre stora register (läkemedelsregistret, cancerregistret och dödsorsaksregistret) för alla i Sverige som mellan åren 2006-2014 fått sin första diagnos i hudcancersjukdomen, totalt 24 562 individer. Av dessa individer var 1 253 antihistaminanvändare. De flesta använde desloratadin (395 stycken) cetirizin (324), loratadin (251) eller klemastin (192). De andra två antihistaminerna användes av markant färre individer. Uppföljning av individerna gjordes till den 31 december 2018.

– Vi såg en förbättrad överlevnad hos de som använt desloratadin och till viss del även loratadin, särskilt i åldersgruppen 65 år och äldre, när vi jämförde med de som inte använt antihistaminer. Användningen av de andra antihistaminerna visade ingen signifikant överlevnad. Användning av desloratadin och loratadin tycktes även minska risken för att få ett nytt malignt melanom, säger Håkan Olsson.

– Fyndet är intressant som ett framtida läkemedel mot melanom och som även kan hjälpa vid avancerad sjukdom. Medicinerna saknar dessutom nästan helt biverkningar.

Forskagruppen planerar nu djurförsök och randomiserade studier för att förstå mekanismer bakom effekt, lämplig dos och längd av behandling.

– Vi samarbetar med forskare i Barcelona och Stockholm. I Lund är vi på gång med studier på både djur och människa, där olika doser av antihistaminer ska jämföras med de individer som inte får antihistaminer, för att mäta behandlingseffekten.

Publikation:
Desloratadine and loratadine use associated with improved melanoma survival
Allergy, https://doi.org/10.1111/all.14273

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Träning vid cancer minskar biverkningar