Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen presenterar data för ny CAR-T-behandling

Under årets ASCO-kongress kommer ny data presenteras för Janssens BCMA CAR-T-behandling Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) för behandling av återfall och eller refraktärt multipelt myelom. Resultaten från studierna CARTITUDE-1 OCH CARTITUDE-2 visar sammantaget på god effekt och hållbar respons för behandling av patienter med återfall och eller refraktärt multipel myelom (1).

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

(1) Usmani, S. Ciltacabtagene autoleucel, a B-cell maturation antigen (BCMA)-directed chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) therapy, in relapsed/refractory multiple myeloma (R/R MM): Updated results from CARTITUDE-1. Abstract #8005 [Oral]. To be presented at the 2021 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Läs mer...

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Läs mer...

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Läs mer...