Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen presenterar data för ny CAR-T-behandling

Under årets ASCO-kongress kommer ny data presenteras för Janssens BCMA CAR-T-behandling Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) för behandling av återfall och eller refraktärt multipelt myelom. Resultaten från studierna CARTITUDE-1 OCH CARTITUDE-2 visar sammantaget på god effekt och hållbar respons för behandling av patienter med återfall och eller refraktärt multipel myelom (1).

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

(1) Usmani, S. Ciltacabtagene autoleucel, a B-cell maturation antigen (BCMA)-directed chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) therapy, in relapsed/refractory multiple myeloma (R/R MM): Updated results from CARTITUDE-1. Abstract #8005 [Oral]. To be presented at the 2021 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting.

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner AKEEGA vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Läs mer...

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA

Läs mer...

SCANPROST Meeting: A Scandinavian meeting to discuss recent developments in prostate cancer

Läs mer...