Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Interactive case discussions on treatment with immunotherapy of head and neck cancer

Bästa Doktor,
Våra nederländska kollegor på Bristol Myers Squibb kommer arrangera ett virtuellt möte:

Interactive case discussions on treatment with immunotherapy of head and neck cancer

Datum: 23 november
Kl: 19.00 – 20.15

Bristol Myers Squibb Sverige har fått möjligheten att erbjuda även svenska läkare att delta i detta virtuella möte. Mötet kommer hållas på engelska. Nedan har du mer uppgifter om mötet och hur du kan anmäla dig till detta.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

IO-veckan 2022 State Of the Art