Interactive case discussions on treatment with immunotherapy of head and neck cancer

Bästa Doktor,
Våra nederländska kollegor på Bristol Myers Squibb kommer arrangera ett virtuellt möte:

Interactive case discussions on treatment with immunotherapy of head and neck cancer

Datum: 23 november
Kl: 19.00 – 20.15

Bristol Myers Squibb Sverige har fått möjligheten att erbjuda även svenska läkare att delta i detta virtuella möte. Mötet kommer hållas på engelska. Nedan har du mer uppgifter om mötet och hur du kan anmäla dig till detta.

För mer information och anmälan klicka här