Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunterapi vinner terräng i behandling av spridd svårbehandlad bröstcancer

Omkring var tionde kvinna som drabbas av bröstcancer har en så kallad trippelnegativ variant, som främst drabbar kvinnor under 50 år. Den är mer svårbehandlad och innebär större risk för återfall än andra cancerformer. I november i fjol godkändes immunbehandling av spridd sjukdom och inom kort väntas beslut om förebyggande behandling i samband med operation, med potentiell bot som mål. Detta uppmärksammades i samband med världscancerdagen 4 februari.

 

Patienter med immunkänslig, spridd bröstcancer kan numera erbjudas en ny immunterapi, pembrolizumab, som, i kombination med cytostatika kan förlänga överlevnaden. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem. Bild: Mostphotos


Patienter med immunkänslig, spridd bröstcancer kan numera erbjudas en ny immunterapi, pembrolizumab, som, i kombination med cytostatika kan förlänga överlevnaden. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem. Bild: Mostphotos

– Det är oerhört positivt att vi nu har ett bra behandlingsalternativ mot spridd trippelnegativ bröstcancer. Det är den mest svårbehandlade varianten av bröstcancer som oftast drabbar yngre kvinnor och med mycket sämre prognos än de andra varianterna. Immunterapin kan innebära förlängt liv och bot för patienterna, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Trippelnegativ bröstcancerär ett samlingsnamn för bröstcancerformer som kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer, för östrogen, progesteron och HER2. Det rör sig om ungefär tio procent av alla nya bröstcancerfall, en variant som inte är mottaglig för de behandlingar som brukar användas vid spridd bröstcancer. Det är s.a.s. svårare att rikta läkemedelsbehandling mot cancercellerna på samma sätt som vid exempelvis hormonkänsliga bröstcancerdiagnoser.

Grundtanken med immunterapi är att trimma immunförsvaret så att det blir bättre på att bekämpa tumörceller. Den aktuella immunterapin pembrolizumab är en antikropp som ges som dropp var tredje vecka med eller utan cytostatika. Antikropparna blockerar tumörens förmåga att ”gömma sig” från kroppens eget immunsystem.

I november i fjol godkände NT-rådet (regionernas gemensamma organ för införande av nya terapier) en ny immunterapi mot spridd bröstcancer vilket, enligt Henrik Lindman, innebär att de patienter som har immunkänslig spridd bröstcancer kan erbjudas kombinationen cytostatika och pembrolizumab.

Bakom beslutet ligger en studie som visat att överlevnaden ökar när man lägger till immunbehandling till standardbehandling med cystostatika. Studien visade att överlevnaden förlängdes med 27 procent, en ökning från i genomsnitt 16 till 23 månader. Den behandlingen kräver, enligt Lindman, att man gör en analys av tumören först för att se att den kan fungera.

– Akademiska sjukhuset har även deltagit studien Keynote-522, där immunbehandlingen getts tillsammans med cytostatika innan operation av bröstcancer och sedan fortsatt utan cytostatika till en total behandlingstid på cirka ett år. Resultaten var mycket positiva och kommer att leda till att vi kommer att kunna bota fler patienter som har trippelnegativ bröstcancer. Återfallen minskade med 37 procent, från cirka 24 till 16 procent inom tre år, berättar Henrik Lindman och fortsätter:

– Syftet var förebyggande behandling i samband med operation för att slå ut mikroskopiska metastaser och slutgiltigt bota patienter. Här väntas ett godkännande under 2022.

Liknande poster

Trodelvy rekommenderas vid trippelnegativ bröstcancer

Läs mer...

EU-kommissionen godkänner Keytruda för neoadjuvant/adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer

Läs mer...

Nu kan mångfalt fler kvinnor med trippelnegativ bröstcancer erbjudas immunterapi

Läs mer...