Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunotherapy or Target Therapy in first line setting in advanced melanoma?

TISDAG 8 MARS 12.00 – 12.30

Varmt välkommen till ett lunchwebinar med möjligheten att ta del av diskussion kring behandling av patienter med BRAF-muterat metastaserat malignt melanom.

Lyssna till när Professor Atkins går igenom resultaten från DREAMseqstudien1 som presenterades under ASCO Plenary Series i november 2021. Efter presentationen följer en dialog mellan Professor Atkins och docent och onkolog Lars Ny kring behandling av patienter med BRAFmuterat melanom.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.

1 Atkins M. et al. DREAMseq (Doublet, Randomized Evaluation in Advanced Melanoma Sequencing) a Phase III Trial: ECOG-ACRIN EA6134. Oral presentation at: ASCO; 11/2021, virtual plenary session.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

IO-veckan 2022 State Of the Art