IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI

TERAPIINRIKTAD UTBILDNING

PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
CAR-T-celler
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

Mer info

 

FRÅGOR OCH ANMÄLAN
Frågor och anmälan till Ulrika Brunell-Abrahamsson, Bristol Myers Squibb,
[email protected]