Imfinzi visade exempellös överlevnad vid icke resekterbar lungcancer i stadium III med 43% av patienterna som överlevde fem år

Långtidsdata från PACIFIC Fas III studien presenterad på ASCO visade att  33% av patienterna var progressions-fria efter fem år.

Läs hela pressmeddelandet här