Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi plus tremelimumab i 1a linjen förbättrade OS signifikant vid icke resekterbar levercancer

I Fas III-Studien HIMALAYA gavs en dos av tremelimumab i kombination med Imfinzi var fjärde vecka vilket visade statistisk signifikans och generell överlevnad.

Levercancer är den sjätte vanligaste cancertypen och den tredje vanligaste dödsorsaken inom cancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi

Läs mer...

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Läs mer...

Robotkirurgi ger snabbare återhämtning vid lever- och bukspottkörtelcancer

Läs mer...