Imfinzi plus tremelimumab i 1a linjen förbättrade OS signifikant vid icke resekterbar levercancer

I Fas III-Studien HIMALAYA gavs en dos av tremelimumab i kombination med Imfinzi var fjärde vecka vilket visade statistisk signifikans och generell överlevnad.

Levercancer är den sjätte vanligaste cancertypen och den tredje vanligaste dödsorsaken inom cancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här