Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi och tremelimumab plus kemoterapi förbättrade PFS och OS vid NSCLC i stadium IV

Imfinzi and tremelimumab with chemotherapy improved progression-free survival by 28% and overall survival by 23% in 1st-line Stage IV non-small cell lung cancer vs. chemotherapy

POSEIDON Phase III trial showed the addition of a short course of tremelimumab to Imfinzi plus chemotherapy improved patient outcomes without an increase in treatment discontinuation.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer