Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi + nya immunoterapier förbättrade kliniska utfall vid icke resekterbar NSCLC i stadium III

Imfinzi combined with novel immunotherapies improved clinical outcomes for patients with unresectable, Stage III non-small cell lung cancer

COAST Phase II trial showed oleclumab or monalizumab in combination with Imfinzi significantly delayed disease progression and increased objective response rate.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer

Läs mer...