Imfinzi godkänt för mindre frekvent dosering vid NSCLC

AstraZenecas Imfinzi (durvalumab) har godkänts i EU för ytterligare en dosering. En 1,500mg fast dos var fjärde vecka vid lokalt avancerad icke resektabel  icke småcellig lungcancer (NSCLC)

Ny möjlighet förlänger doseringsintervallet från två till fyra veckor vilket minskar antalet besök och förbättrar patientbekvämligheten.

Läs hela pressmeddelandet här