Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi godkänt för mindre frekvent dosering vid NSCLC

AstraZenecas Imfinzi (durvalumab) har godkänts i EU för ytterligare en dosering. En 1,500mg fast dos var fjärde vecka vid lokalt avancerad icke resektabel  icke småcellig lungcancer (NSCLC)

Ny möjlighet förlänger doseringsintervallet från två till fyra veckor vilket minskar antalet besök och förbättrar patientbekvämligheten.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer