Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hillevi Rylander ny verksamhetschef för Skandionkliniken

​Hillevi Rylander lämnar nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för Skandionkliniken i Uppsala

Hillevi Rylander tillträder den 5 oktober tjänsten som verksamhetschef för Skandionkliniken i Uppsala. Hon kommer närmast från Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där hon bland annat arbetar med strålbehandling av tumörer i bröstkorgen.

– Jag känner ett stort engagemang inför det nya uppdraget och jag ser fram emot att arbeta för ett fördjupat samarbete mellan Skandionkliniken och landets onkologkliniker.

Hillevi Rylander är väl förtrogen med Skandionkliniken och hon har stor kompetens inom protonstrålning. Som sektionsledare för strålbehandlingsavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007–2013 deltog hon i det nationella arbete som ledde fram till att kliniken etablerades. Hon har även regelbundet tjänstgjort som rotationsläkare vid Skandionkliniken sedan startade 2015.

– Jag är mycket glad över att Hillevi Rylander tackat ja till tjänsten som verksamhetschef. Hon har lång erfarenhet och en djup förankring inom svensk strålterapi. Hennes kompetens är viktig i arbetet med att utveckla svensk protonstrålning så att alla patienter som har nytta av behandlingen får tillgång till den.

Liknande poster

Spel ska underlätta för barn med cancer

Protonresan – ett nytt förberedelsematerial i virtual reality som skapar trygghet inför protonstrålbehandling

Större precision och färre biverkningar – men bara en klinik i Sverige arbetar med protonstrålning, Skandionkliniken