Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

HER2 SOTA Jubilee Symposium

WORLD TRADE CENTER
STOCKHOLM
SEPTEMBER 10, 2021

WELCOME
As chairmen of the coming Jubilee Symposium HER2 SOTA, it is our pleasure to invite you to join us on September 10, 2021, at World Trade Center, Stockholm. Address: Kungsbron 1

Sincerely,
Professor Jonas Bergh, Stockholm Professor Mårten Fernö, Lund

For more information and registration click here

Liknande poster

Verzenios EU-godkänt för adjuvant behandling av HR+/HER2-, node positiv, bröstcancer

Långsiktiga resultat från den pivotala studien av Tukysa hos patienter med HER2-positiv bröstcancer presenterade vid ASCO

Real-world data stöder effekten av första linjens kombinationsbehandling med IBRANCE vid HR+, HER2- metastatisk bröstcancer