Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Pluvicto (Lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan). Bedömningen gäller Pluvicto för behandling av patienter med långt framskriden (spridd) kastrationsresistent prostatacancer som tidigare har fått antihormonell behandling och minst en linje av kemoterapi. Patienterna ska dessutom uttrycka en särskild struktur på ytan av sina tumörceller som heter PSMA.

Årligen drabbas cirka 10 000 individer av prostatacancer i Sverige och cirka 110 000 individer lever idag med en prostatacancerdiagnos. Patienter aktuella för behandling med Pluvicto har generellt en dålig prognos och därmed ett stort otillfredsställt medicinskt behov av nya effektiva behandlingar.

Pluvicto är ett målsökande radioaktivt läkemedel som binder till strukturen PSMA på ytan av cancercellerna. Därefter tas läkemedlet in i cancercellerna och avger strålning som orsakar celldöd.

TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med Pluvicto består av standardbehandling utan kemoterapi samt kemoterapi med kabazitaxel.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Tepmetko ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Läs mer...