Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

6 oktober | kl 12.10 –12.50

I det här webinaret kommer nuvarande status för GAGs som biomarkörer samt framtida diagnostiska tillämpning för detektion och monitorering av cancer att diskuteras.

En föreläsning av Francesco Gatto, PhD, Chief Scientific Officer och grundare av Elypta AB.
Utnämnd till 2018 års European Pioneer of the Year av MIT Technology Review.

Inom precisionsmedicin så finns ett ökat intresse av användning av liquid biopsy (biopsi i flytande form) för icke-invasiv och riskfri detektion och monitorering av cancer. Liquid biopsy kan appliceras på olika klasser av biomarkörer men hittills har genetiska biomarkörer, såsom cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande cellfritt DNA (CFDNA) dominerat. Vi undersöker glykosaminoglykaner (GAGs) för att profilera nya blod- och urinbiomarkörer baserat på deras signatur i systembiologiska studier om cancermetabolism.

Mer info 

Anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Nytt machine learning-verktyg för snabb upptäckt av biomarkörer från strålbehandling