Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning som kan leda till individualiserad behandling av två olika cancerformer prisas

Gjendine Voss och Johannes Byrling tilldelas Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2021 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Pris och utmärkelse får de unga forskarna för sina studier med betydelse för framtida diagnostik, prognos och behandling av prostatacancer och cancer i gallvägarna

Johannes Byrling och Gjendine Voss

Johannes Byrling och Gjendine Voss

Anna-Greta Crafoords pris instiftades 1982 och delas ut årligen av Stiftelsen Locus Medicus med hjälp av Läkarsällskapet i Lund.
– Det är en stor glädje att kunna tilldela Gjendine Voss och Johannes Byrling pris för bästa avhandling i en mycket hård konkurrens, säger Erik Sturegård, ordförande i Läkarsällskapet i Lund och docent i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet.

I sitt avhandlingsarbete har Gjendine Voss undersökt olika cellers genreglering vid prostatacancer med dottertumörer. Hon visar hur variation i sekvens och funktion hos molekyler i cellen som reglerar uttrycket av gener (s.k. mikroRNA) kan kopplas till benägenheten för cancerceller från prostata att sprida sig till benvävnad. De metoder som Gjendine Voss forskning utvecklat för mätning av olika mikroRNA-varianter och deras påverkan på cancercellernas funktion kan i framtiden leda till utveckling av nya diagnostiska och för att bedöma prognos. I det längre perspektivet möjliggör forskningen förhoppningsvis bättre och mer individanpassad behandling vid spridd prostatacancer.

Gjendine Voss försvarade sin avhandling ”Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer” den 2 december 2021.

Johannes Byrling har i sin avhandling ägnat sig åt gallvägscancer. Utifrån kvalitetsregisterdata visar han att den elakartade tumörformen cholangioncarcinom, som utgår från gallvägarna, utgör en diagnostisk utmaning och har dålig prognos. Men med hjälp av masspektrometri identifierades ett flertal tidigare okända protein både i tumörcellerna och i tumörernas mikromiljö.
Ett av dessa protein visades även kunna mätas i blodprov och på så vis upptäcka sjukdomen vid tidigare stadier. Förhoppningen är att forskningsresultaten ska bidra till nya metoder för att kunna diagnostisera sjukdomen i ett tidigare stadium och utveckla effektivare behandlingar.

Johannes Byrling försvarade sin avhandling ”Distal cholangiocarcinoma – from novel biomarkers to clinical management and outcome” den 25 november 2021.

Liknande poster

Forskning om aggressiv leukemi respektive ovanlig cancer i nässvalget prisas

Läs mer...