Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning i Umeå om cellers kraftverk och mekanismer bakom cancer får finansiering säkrad i fem år

Paulina Wanrooij vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik blir ny Wallenberg Academy Fellow och får därmed sin forskning om mitokondriella sjukdomar finansierad i fem år framåt. Samtidigt får en annan Umeåforskare vid samma institution, Nasim Sabouri, ytterligare en femårsperiod för sin forskning om mekanismer som orsakar cancer.

Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Bild:Mattias Pettersson

– Det långsiktiga stödet som följer av utnämningen ger mig och min forskargrupp tid och stabilitet att ta itu med några utmanande vetenskapliga frågor som vi annars inte skulle ha möjlighet att ta oss an. Utnämningen är också en bekräftelse på relevansen och aktualiteten i våra forskningsfrågor, säger Paulina Wanrooij.

Ungefär ett barn på 5000 barn varje år av mitokondriella sjukdomar där cellernas ”energikraftverk”, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Paulina Wanrooij ska detaljstudera hur skador i mitokondriens gener påverkar cellen och varför det exempelvis kan orsaka ett för tidigt åldrande.

Nästan all vår arvsmassa ligger i cellens kärna, men en liten andel återfinns i cellernas energikraftverk, mitokondrierna. Den arvsmassan innehåller livsviktiga gener som styr cellens energiproduktion. Barn som föds med genetiska förändringar i den mitokondriella arvsmassan får därför ofta energibrist i sina organ, vilket kan leda till muskelsvaghet, hjärnskador och organsvikt.

Ny forskning tyder på att mitokondrierna även tycks påverka andra funktioner i cellen, till exempel vilka gener som är aktiva inuti cellens kärna. Instabiliteten i mitokondriernas arvsmassa leder också ofta till att immunförsvaret aktiveras och till ett för tidigt åldrande.

– Jag hoppas att vår forskning kan avslöja nya faktorer och mekanismer relaterade till signalering av mitokondriella DNA-defekter. Denna förbättrade förståelse för samspelet mellan mitokondrier och resten av cellen kan på sikt bidra till utformningen av bättre behandlingsalternativ för mitokondriella sjukdomar och vissa cancersjukdomar, säger Paulina Wanrooij.

I år är det 27 forskare vid landets lärosäten som blir nya Wallenberg Academy Fellow. Ytterligare tolv forskare som tidigare blivit fellows har fått en ny femårsperiod. Bland dem finns Nasim Sabouri vid Umeå universitet.

Nasim Sabouris forskargrupp studerar en fyrsträngad struktur som bildas när guaninbaser från samma eller olika DNA-strängar samverkar med varandra. Den kallas G-quadruplex, G4, och hittas ofta i närheten av regioner i arvsmassan som slår på eller av aktiviteten hos gener. G4-DNA har hittats både i virus samt i närheten av cancerdrivande gener. Det gör strukturen till ett potentiellt mål för både antivirala läkemedel och nya läkemedel mot cancer.

– Vi har bland annat upptäckt proteiner som har högre specificitet till G4-strukturen än till DNA-dubbelspiralen och kommer nu under de kommande åren studera i detalj hur dessa proteiner reglerar G4-strukturer och därmed även förstå hur G4-strukturer reglerar våra celler. När cellreglering inte längre fungerar då omvandlas den normala cellen till en cancercell. Att förstå cellreglering är därmed väldigt viktigt för att förstå canceruppkomst, säger Nasim Sabouri.

Nasim Sabouri, forskarassistent vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik – Wallenberg Academy Fellow 2015 och 2021. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

– Prolongeringstödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar också till att jag kan fortsätta rekrytera nyfikna och kreativa studenter från hela världen till Umeå och därmed ytterligare höja kvaliteten och konkurrenskraften på vår forskning, säger Nasim Sabouri.

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Läs mer på Knut och Alice Wallenbergs webb

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Läs mer...

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...