Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

FDA godkänner Carvykti/cilta-cel för behandling av Multipelt Myelom

FDA har godkänt ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel; Carvykti) för behandling av vuxna patienter med RRMM som har behandlats med fyra eller fler behandlingar utan tillfredsställande resultat.

Läs godkännandet

Liknande poster

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Pfizers cancerimmunterapi elranatamab mot multipelt myelom får FDA Breakthrough Therapy Designation

Läs mer...