Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Extrasatsning: 120 miljoner till klinisk cancerforskning

Cancerfonden genomför i år en extra satsning på kliniska behandlingsstudier och har därför beviljat 120 miljoner till 10 forskningsprojekt. En av forskarna som får finansiering är Karl-Johan Malmberg vid Karolinska Institutet. Han får 19 miljoner kronor för att forska på hur en speciell immuncell, NK-cellen, kan riktas mot svårbehandlad cancer.

Karl-Johan Malmberg, professor vid Karolinska institutet. Foto: KI.

I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Forskningen är helt avgörande för att veta att de nya metoderna verkligen fungerar. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans.

Malin Sund, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd. Foto: Albin Håkansson.

– I Sverige har det blivit allt svårare för forskare att hitta finansiering för kliniska studier och att få patienter att vara med i forskningen. Jag är stolt över att vi nu kan göra den här satsningen med riktigt stora anslag till några riktigt starka forskningsprojekt, säger Malin Sund, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Målet är att få fler effektiva behandlingar så att fler cancerpatienter kan botas eller leva länge med god livskvalitet. I och med denna särskilda satsning och tidigare beviljade anslag har Cancerfonden i år fattat beslut om forskningsanslag motsvarande 980 miljoner kronor. Det är en rekordstor summa och pengarna satsas på såväl projektanslag som forskartjänster.

När ansökningsomgången stängde hade det kommit in 48 ansökningar och Cancerfondens forskningsnämnd har med hjälp av en internationell expertgrupp valt ut 10 projekt som ansetts vara mest lovande.

– Det har varit väldigt hög kvalitet på alla ansökningarna och deras forskning.  Att det kom in så många fantastiskt bra ansökningar visar verkligen att det finns ett uppdämt behov för finansiering av den här typen av forskning. Så vi kommer därför att upprepa denna särskilda satsnings även år 2024, säger Malin Sund.

Bland de tio som nu får anslag finns projekt som till exempel handlar om

  • bättre operationer vid tarmcancer
  • bättre behandlingar vid leukemi hos barn
  • jämförelse av strålning och operation vid prostatacancer
  • skräddarsydd behandling vid bröstcancer av typen HER2
  • immunterapier vid cancer i ögat, så kallad ögonmelanom
  • jämförelse av olika implantat vid bröstrekonstruktion

En av forskarna som beviljats anslag är Karl-Johan Malmberg vid Karolinska Institutet. Han leder ett forskningsprojekt inom immunterapi som nu får 19 miljoner för att starta upp en klinisk studie.  Idag finns behandlingar som aktiverar immunsystemets T-celler att angripa cancer. Karl-Johan Malmberg forskargrupp vill nu ta den forskningen ett steg längre och försöka träna upp en annan av immunsystemets celltyper som kallas NK-celler. Detta har potential att kunna hjälpa ännu fler cancerpatienter, och hjälpa patienter med svårbehandlad cancer.

– Tack vare Cancerfondens stöd kan vi nu starta en klinisk studie där patienter med blodcancer behandlas med NK-celler. Detta bygger på årtionden av forskning och öppnar dörren för oss att applicera ny kunskap från labbet direkt till patienternas nytta. Det innebär att fler patienter får tillgång till de senaste framstegen inom immunterapi och att vi kan fortsätta utveckla denna behandlingsmetod som jag tror har en stor potential för svårbehandlad cancer, säger Karl-Johan Malmberg forskare vid Karolinska institutet.

 

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre