Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europakommissionen godkänner en andra indikation för Sarclisa vid recidiverande multipelt myelom

  • Godkännandet baseras på fas 3-studien IKEMA som visade att Sarclisa som tillägg till standardbehandlingen karfilzomib och dexametason minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% hos patienter som recidiverat efter en till tre tidigare terapier
  • Sarclisa i kombinationsbehandling var associerad med odetekterbara nivåer av multipelt myelom (MM) hos nästan 30% av patienterna med recidiverande MM
  • Detta är det andra EU-godkännandet på mindre än 12 månader för Sarclisa i kombination med en standardbehandling för recidiverande eller refraktärt MM

Läs hela globala pressmeddelandet här

Liknande poster

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Pfizers cancerimmunterapi elranatamab mot multipelt myelom får FDA Breakthrough Therapy Designation

Läs mer...

CHMP rekommenderar Oncopeptides Pepaxti för patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom

Läs mer...