Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enkelt hemmatest kan avslöja förstadier till tarmcancer

Fredag den 17 mars infaller nationella tarmcancerdagen. En dag värd att uppmärksamma med tanke på att tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både män och kvinnor. Men också för att den tarmcancerscreening som inleddes 2021 i länet redan gjort att man hos 140 personer upptäckt och tagit bort förstadier till cancer.

Överläkare Nils Nyhlin hoppas att ännu fler ska välja att delta i tarmcancerscreeningen. Foto: Håkan Risberg Region Örebro län / Getty Images.

Sedan Region Örebro län började med undersökningar i stor skala, så kallad screening, är det länsbor i åldersgruppen 60-70 år som vartannat år får hem ett vadderat kuvert med posten.

Pålitlig testmetod

I den finns enkel utrustning för att ta ett test hemma och skicka iväg. Med en tops tar man ett prov på sin egen avföring, stoppar i en tub och skickar iväg. Svårare än så är det inte.

Trots det är det bara 60 procent av alla som erbjudits att delta i screeningen som hittills nappat på erbjudandet.

– Screeningmetoden man valt i Sverige är avföringsprov för att påvisa spår av blod, förklarar överläkare Nils Nyhlin, som varit ansvarig i regionen för införandet av screening . Att göra testet hemma tar inte många minuter och metoden har visat sig vara väldigt pålitlig för att hitta både förstadier till cancer och fullt utvecklad cancer i änd- och tjocktarm.

Förstadier till cancer tas bort

Om testet visar spår av blod i avföringen, erbjuds man en koloskopiundersökning, en kameraundersökning av tjocktarmen, på Universitetssjukhuset Örebro eller på Karlskoga lasarett.

– Skulle man under koloskopiundersökningen upptäcka polyper i tarmen, förstadier till cancer, så tar man oftast bort dem vid samma undersökningstillfälle, säger Nils Nyhlin.

”Fler fynd än vi trodde vi skulle hitta”

Hittills har 200 personer, eller 2% av alla som skickat in tester, kallats till uppföljande undersökningar. Av dessa har man upptäckt och tagit bort polyper hos 140 personer. Hos 10 personer har man hittat cancer.

– Det är fler fynd än vad vi trodde vi skulle hitta men glädjande nog har vi kunnat åtgärda de flesta förändringar direkt vid undersökningen, säger Sara Lingärde som är ordförande i arbetsgruppen för screeningen i region Mellansverige. Troligtvis har vi också hittat cancrarna tidigare än vad man annars skulle gjort och prognosen har därmed förbättrats.

Hoppas på ännu större deltagande

2024 kommer screeningen i vår region vara fullt utbyggd och inkluderar då alla 60-74 åringar, nästan 50 000 invånare.

– Vår förhoppning är att fler ska förstå den nytta screeningen gör och att fler ska välja att delta, säger Nils Nyhlin

Liknande poster

Screening mot cancer i tjock- och ändtarmen räddar liv

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

TARMCANCERSCREENING KAN RÄDDA LIV – nu ska Sverige starta införandet