Enkelt hemmatest kan avslöja förstadier till tarmcancer

Fredag den 17 mars infaller nationella tarmcancerdagen. En dag värd att uppmärksamma med tanke på att tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna hos både män och kvinnor. Men också för att den tarmcancerscreening som inleddes 2021 i länet redan gjort att man hos 140 personer upptäckt och tagit bort förstadier till cancer.

Överläkare Nils Nyhlin hoppas att ännu fler ska välja att delta i tarmcancerscreeningen. Foto: Håkan Risberg Region Örebro län / Getty Images.

Sedan Region Örebro län började med undersökningar i stor skala, så kallad screening, är det länsbor i åldersgruppen 60-70 år som vartannat år får hem ett vadderat kuvert med posten.

Pålitlig testmetod

I den finns enkel utrustning för att ta ett test hemma och skicka iväg. Med en tops tar man ett prov på sin egen avföring, stoppar i en tub och skickar iväg. Svårare än så är det inte.

Trots det är det bara 60 procent av alla som erbjudits att delta i screeningen som hittills nappat på erbjudandet.

– Screeningmetoden man valt i Sverige är avföringsprov för att påvisa spår av blod, förklarar överläkare Nils Nyhlin, som varit ansvarig i regionen för införandet av screening . Att göra testet hemma tar inte många minuter och metoden har visat sig vara väldigt pålitlig för att hitta både förstadier till cancer och fullt utvecklad cancer i änd- och tjocktarm.

Förstadier till cancer tas bort

Om testet visar spår av blod i avföringen, erbjuds man en koloskopiundersökning, en kameraundersökning av tjocktarmen, på Universitetssjukhuset Örebro eller på Karlskoga lasarett.

– Skulle man under koloskopiundersökningen upptäcka polyper i tarmen, förstadier till cancer, så tar man oftast bort dem vid samma undersökningstillfälle, säger Nils Nyhlin.

”Fler fynd än vi trodde vi skulle hitta”

Hittills har 200 personer, eller 2% av alla som skickat in tester, kallats till uppföljande undersökningar. Av dessa har man upptäckt och tagit bort polyper hos 140 personer. Hos 10 personer har man hittat cancer.

– Det är fler fynd än vad vi trodde vi skulle hitta men glädjande nog har vi kunnat åtgärda de flesta förändringar direkt vid undersökningen, säger Sara Lingärde som är ordförande i arbetsgruppen för screeningen i region Mellansverige. Troligtvis har vi också hittat cancrarna tidigare än vad man annars skulle gjort och prognosen har därmed förbättrats.

Hoppas på ännu större deltagande

2024 kommer screeningen i vår region vara fullt utbyggd och inkluderar då alla 60-74 åringar, nästan 50 000 invånare.

– Vår förhoppning är att fler ska förstå den nytta screeningen gör och att fler ska välja att delta, säger Nils Nyhlin