Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

WELCOME
As chairmen of the coming Precision Medicine Breast Cancer Symposium, it is our pleasure to invite you to join us on September 16, 2022 at World Trade Center, Stockholm. Address: Klarabergsviadukten 70

Sincerely,
Prof. Jonas Bergh Stockholm, Ass Prof. Antonis Valachis Örebro University Hospital, MD PhD Anne Andersson Umeå University

For more information and registration click here

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Läs mer...

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...