Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Emmanuelle Charpentier mentor för forskarsatsning i Umeå

Umeå universitet inrättar ett postdoktorprogram inom Life science-forskning för att attrahera framstående unga forskare och stimulera till spjutspetsforskning. Mentor för det nya programmet blir ingen mindre än nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier som upptäckte den så kallade gensaxen under sin tid som forskare i Umeå.

Emanuelle Charpentier

– Vi är mycket glada att med Emmanuelle Charpentiers hjälp kunna fortsätta satsningen på forskning i toppklass inom ett område där Umeå har placerat sig på världskartan, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson.

Postdoktorprogrammet Excellence by Choice siktar på att under en femårsperiod rekrytera 17 nya postdoktor-forskare, det vill säga forskare som har disputerat, till Umeå. Forskningen blir inom livsvetenskap, Life science. Syftet är att skapa nya samarbeten för att stärka forskningen inom livsvetenskap och att lyfta fram en ny generation forskare.

Professor Emmanuelle Charpentier, mottagare av 2020 års nobelpris i kemi, blir beskyddare och mentor för det nya programmet. Hon leder idag forskning i Berlin men är knuten till Umeå universitet bland annat som medicine hedersdoktor. Det var under hennes tid som forskare i Umeå som hon gjorde sin banbrytande och prisbelönta upptäckt av den så kallade gensaxen CRISPR/Cas9.

Programmet ska attrahera excellenta unga forskare till Umeå, uppmuntra nya synergier och samarbeten inom livsvetenskap med fokus på molekylär och translationell forskning samt stärka internationellt konkurrenskraftig forskning. Postdoktorerna kommer att finansieras via stipendier och medel för projektkostnader. Bidrag till karriärutveckling ingår också i programmet, liksom aktiviteter för att stärka nätverk och samarbeten i den akademiska världen.

Programmet kan ses som en fortsättning på den postdoktorsatsning som inleddes 2015 när en donation från Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gjorde det möjligt för Umeå universitet att inrätta Emmanuelle Charpentiers jubileumspris. Priset förvaltas av MIMS, laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige, i form av The MIMS Excellence by Choice Postdoctoral Programme. Det har gett möjlighet att erbjuda flera unga forskare plats som postdoktorer vid Umeå universitet.

Även detta nya Excellence by Choice-program finansieras till stor del med donationer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Kempestiftelserna samt med finansiering direkt av Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna
Yaowen Wu
Föreståndare, Umeå centrum för molekylär forskning, UCMR
Telefon: 090-786 55 31
E-post: [email protected]

Ove Nilsson
Förståndare, Umeå Plant Science Center
Telefon: 090-786 84 87
Mobil: 070-286 90 82
E-post: [email protected]

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Läs mer...

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...