Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Effektiv och skonsammare cancerbehandling

Forskare i Umeå, Frankrike och Sydkorea har upptäckt en ny och effektiv förening för behandling av cancer. Förutom att föreningen skonar frisk vävnad, är föreningen verksam vid väldigt låga koncentrationer och dessutom enklare och billigare att framställa än de nuvarande på marknaden.

Föreningen är tänkt att användas vid s.k. fotodynamisk terapi. Det innebär att det område som skall behandlas först ljussensibiliseras (görs känsligare för ljus) med ett lokalt eller intravenöst givet ämne, i framtiden förhoppningsvis den nyupptäckta föreningen.

Det aktuella området aktiveras sedan genom belysning med en ljuskälla med kontrollerad energimängd och definierad våglängd. För djupare tumörer kan detta göras med titthålskirurgi, annars kan även speciella ljusrum användas. Aktivering i cancerceller leder till kemiska reaktioner som resulterar i cancercelldöd.

”Väldigt lovande resultat”

Nio forskare från tre institutioner vid Umeå universitet ingår i den grupp som gjort upptäckten.

Nasim Sabouri, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Foto: Mattias Pettersson.

– Upptäckten är resultatet av omkring tre års arbete. Det har varit ett omfattande projekt med många olika typer av experiment mellan olika forskningsdiscipliner. Självklart känns det spännande att vi har fått väldigt lovande resultat, säger Nasim Sabouri, universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Forskarna har påbörjat arbetet med patent och kommersialisering, med hjälp från Umeå universitet Holding och Umeå Biotech Incubator AB.

Minimera biverkningar

Forskarna har visat att den nyupptäckta föreningen är fluorescerande (återutsänder ljus), vilket gör det lättare att följa var i cellen den finns. Det har gjort det möjligt att visa att föreningen binder till vissa DNA-strukturer i cellen, vilket inte registrerats för någon tidigare fotosensibiliserande förening.

Detta kan möjligen vara nyckeln till att denna förening är extremt effektiv vid låga koncentrationer och skulle i framtiden kunna minimera biverkningarna på patientens friska vävnader. Effektiviteten har inte bara verifierats genom experiment i provrör, utan också i cancerceller och tumörmodeller samt i zebrafisk.

Arbetet har publicerats i den välrenommerade tidskriften Nucleic Acids Research. Artikelns förste författare Marco Deiana, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, kunde bli rekryterad som postdoktor till Umeå universitet tack vare Excellence By Choice (EC) Postdoctoral Programme och har även tilldelats Cancerfondens postdoktortjänst. EC-programmet stöder unga lovande forskare och har nobelpristagaren, professor Emmanuelle Charpentier, som mentor. Ytterligare studier pågår för att bekräfta möjligheten att utvidga dessa resultat till framtida kliniska användningar.

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI