Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortsatt djup och varaktig respons av Ciltacabtagene Autoleucel i behandlingen av tungt förbehandlade patienter med multipelt myelom

Nya data visar fortsatt djup och varaktig respons av Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) i behandlingen av tungt förbehandlade patienter med multipelt myelom

Data (Cartitude-1-studien) som presenterats på kongressen ASH 2021 visar att 83 procent av patienterna uppnådde stringenta och fullständiga svar vid en median-uppföljning på 22 månader.

92 procent av de utvärderade patienterna uppnådde enligt samma studie minimal kvarvarande sjukdom, MRD negativitet. Bibehållen MRD negativitet i minst sex månader gav två-årig progressionsfri överlevnad på 91%, för bibehållen MRD negativitet i minst 12 månader var motsvarande siffra 100%. [1]

Länk till pressmeddelande (Engelska)

——————–

[1] Martin, T. Updated Results From CARTITUDE-1: Phase 1b/2 Study of Ciltacabtagene Autoleucel, a B-cell Maturation Antigen–Directed Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy, in Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. Abstract #549 [Oral]. To be presented at the 2021 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting & Exposition Annual Meeting.

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Läs mer...

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Läs mer...