Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Digital konferens för ökat samarbete

På Världscancerdagen den 4 februariarrangerades konferensen Focus on Cancer Collaboration i Medicon Village i Lund. Konferensen är ett samarbete mellan Medicon Village, LU Innovation, Create Health samt Lund University Cancer Centre (LUCC), som också firade ettårsjubileum.

Detta var den sjunde gången som konferensen hölls.
– För sju år sedan tog Medicon Village initiativet till denna samverkansform för att främja samarbetet kring cancerforskning och för att ta ett holistiskt grepp och skapa ett koncept där akademin, industrin och den offentliga sektorn kunde mötas, säger Anette Orheim, kommunikationschef vid Medicon Village. Dessa möten inspirerar till olika former av nya kontakter och olika samverkansformer som sedan lever vidare. Sedan starten har intresset också bara växt, vilket förstås är roligt. På grund av pandemin hölls konferensen i år helt digitalt men samlade fortfarande runt 120 cancerexperter. Huvudtalare på ”Focus on Cancer Collaboration” var den välrenommerade cancerforskaren professor Douglas Hanahan.

Han har skrivit de välkända publikationerna ”The Hallmark of Cancer” vilka har blivit citerade av en stor skara forskare. Professor Hanahan har en lång och gedigen karriär bakom sig och arbetar idag på EPFL, École polytechnique fédérale de Lausanne, i Schweiz. Douglas Hanahan kommenterade efter mötet att han har ett fruktbart samarbete med Lund och särskilt med Create Health i Medicon Village.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Medicon Village och Lunds universitet samlar 120 cancerexperter

Läs mer...

12 miljoner till forskning inom cancer, stroke och Parkinson

Läs mer...