Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Dags att nominera till Olle Björks Stipendium

Olle Björks stipendium delas varje år ut till personer som på olika sätt utmärkt sig genom sina insatser för barn med cancer.

Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. Under många år var han även generalsekreterare för Barncancerfonden. När han gick i pension år 2015 inrättade Barncancerfondens styrelse ett stipendium, Olle Björks stipendium, att delas ut under 10 år. Stipendiet på 100 000 kronor per år, som kan delas upp på flera mottagare, delas ut till en organisation, person eller förening i samband med Barncancerfondens årsmöte.

Förslag på stipendiater nomineras i en öppen process, till exempel av familjer, vårdpersonal eller andra i Barncancerfondens omgivning. Nomineringen öppnar efter årsmötet och stänger den 31 december varje år. Nominering sker via formuläret nedan eller via skriftligt förslag till priskommittén. Komplett nominering innehåller motivering, kontaktuppgifter (namn, e-postadress och mobiltelefonnummer) till den som nomineras och till den som nominerar.

Vinnarna beslutas av en kommitté bestående av Olle Björk, Barncancerfondens styrelseordförande samt ordförande i valberedningen.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi