Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Dags att ansöka om forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden

Under perioden 16 augusti-15 september 2022 kan alla cancer- och allergiforskare vid svenska universitet och högskolor ansöka om forskningsanslag från Cancer- och Allergifonden. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning om cancer- och allergisjukdomar samt att ge stöd till dem som behöver det som mest; de svårt sjuka som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen.

– Vi i bedömningskommittén ser med förväntan fram emot att under hösten granska och bedöma de ansökningar som kommer in, säger Mikael Björnstedt, professor i patologi vid Karolinska Institutet och vetenskaplig sekreterare hos Cancer- och Allergifonden.

Maximalt belopp som kan sökas är 500 000 kronor och ansökan får endast omfatta ett år. En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att huvudsökanden har kontrakt på förordnande som sträcker sig under hela 2023. De kriterier som bedöms är bland annat forskningsprojektets originalitet, vetenskaplig skicklighet, relevans till cancer och/eller allergi och genomförbarhet. Cancer-och Allergifondens forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.

Samtliga forskningsansökningar som kommer in behandlas av Cancer- och Allergifondens bedömningskommitté som består av välrenommerade forskare från ett antal olika universitet med expertis inom olika områden. Kommitténs arbete resulterar i ett förslag som presenteras för stiftelsens styrelse som fattar beslut om anslag.

– Förra året fick vi in rekordmånga ansökningar. Bedömningskommittén gör ett stort och viktigt jobb med att hjälpa Cancer- och Allergifonden att hitta de forskningsprojekt som ska få medel för att hjälpa forskningen på cancer och allergier framåt ytterligare, säger Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och Allergifonden.

Mer information, fullständiga villkor och handlingar för ansökan hittar du här »

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling