Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CREATE Health vid Lunds universitet utvecklar ny teknologi för cancerdiagnostik ​​​​​​​

Ett nytt sätt att identifiera cancerbiomarkörer har utvecklats av forskare vid Lunds universitet. Den nya tekniken möjliggör mycket känslig, snabb och kostnadseffektiv identifiering av biomarkörer för cancer. Detta skapar nya möjligheter för en tidigare diagnos av cancer och därmed också effektivare behandling.Forskningen publiceras i Nature Communication Biology.

I dag kommer var tredje person att få cancer under sin livstid, och den nuvarande utvecklingen tyder på att det om några år kommer att vara en av två. Om cancern hade diagnostiserats tidigare skulle majoriteten av patienterna ha en mycket gynnsammare prognos. WHO har beräknat att en tredjedel av alla cancerformer skulle kunna botas om de diagnostiserats redan i tumörstadium I/II, det vill säga ofta hos så kallade asymptomatiska patienter.

CREATE Health Cancer Center vid Lunds universitet har i samarbete med Immunovia AB utvecklat en ny teknik som kombinerar specificiteten hos antikroppar med känsligheten för nästa generations sekvensering (NGS). Tekniken banar också väg för nästa generations program för identifiering av biomarkörer associerade med cancer, där det fortfarande finns ett väldigt stort kliniskt behov som inte har tillgodosetts.

– Vi har i flera år utvecklat avancerade diagnostiska tillvägagångssätt för multiplexad analys av serumproteiner med hjälp av en enda droppe blod, med målsättningen att tidigt kunna diagnosticera komplexa sjukdomar, såsom cancer och autoimmunitet. Det finns stora mängder av information i blod och vår kombination av proteomik och genomik gör det möjligt att snabbt associera tidig tumörutveckling med proteinsignaturer. Detta i sin tur kommer att gynna patienterna i form av bättre behandlingar och ökad överlevnad. Vi är mycket glada för denna nya kraftfulla teknologi som kommer att underlätta detta, säger professor Carl Borrebaeck, chef för CREATE Health Cancer Center.

Om metoden:

Den nya metoden, betecknad ProMIS, Protein detection using Multiplex Immunoassay in Solution, kringgår inneboende tekniska problemen i konventionell biomarkörsforskning som traditionellt använder biomatriser, t.ex. plana eller bead (kul)-baserade matriser genom att istället profilera serumproteiner i lösning. ProMIS använder scFv-antikroppsfragment märkta med en DNA-streckkod. De streckkodade scFvs blandas med biotinylerade serumproteiner kopplade till streptavidinbelagda magnetiska kulor, och bundna antikroppar detekteras med användning av nästa generations sekvensering (NGS). Kombinationen av proteomics (antikroppar) och genomics (NGS) kommer unikt att resultera i både ett multiplexad och en ultrakänslig avläsning som i sin tur kommer att öka möjligheterna för att hitta tumörer tidigare. Detta kommer att gynna både patienter och samhället.

Publikation: Doi 10.1038 / s42003-020-1068-0

Länk till publikationen: https://www.nature.com/articles/s42003-020-1068-0;

 

Cancerforskning i världsklass vid Medicon Village:

Vid Medicon Village fokuserar experter på cancerforskning på vård, terapi, diagnos och kommersialisering inom olika tumörsjukdomar. Över 300 forskare inom olika områden från Lunds universitet arbetar här där klinisk, translationell och experimentell cancerforskning samverkar med ett gemensamt mål att förbättra resultatet för cancerpatienter. CREATE Health har varit en del av detta sedan invigningen 2006 och utvecklat ett antal innovativa koncept för cancerterapi och diagnos.

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Träning vid cancer minskar biverkningar