Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Centraliserad cancervård i Örebro

Få sjukhus har genomgått en lika snabb och spännande utveckling som Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Sjukhuset har fått en alltmer högspecialiserad vård och har sedan några år tillbaka även läkarutbildning. Centrum för huvud- och halsonkologi samt uppdraget för rikssjukvård inom peniscancer är ett par områden där USÖ är framstående.
– Det är ett långvarigt och metodiskt arbete som på olika sätt bidragit till att vi byggt upp den kunskap och position som vi har idag. Att det finns en så stark samarbetskultur är av avgörande betydelse, säger överläkare Johan Reizenstein som varit ansvarig för verksamheten med huvud-/halscancer vid onkologkliniken i över 15 år. Reizenstein har haft stor del i satsningen på ett särskilt kunskapscenter. USÖ ses av många som ledande i landet inom öron-, näs-, hals (ÖNH) onkologi. Johan Reizenstein ler lite försiktigt när det kommer på tal. Men så ingår det också ett betydande mått av ödmjukhet i den vårdfilosofi som växt fram på USÖ från åren som regionsjukhus till universitetssjukhus.
– Hos oss kan man hävda sin egen metod fram till en viss gräns. Men att lyssna och ta intryck för att komma fram till den bästa terapin för varje patient, är den modell som vår samarbetskultur präglas av. Enligt Johan Reizenstein handlar det ofta om svåra avvägningar mellan operation, strålbehandling och lokala behandlingar. Han talar utifrån nästan 30 års erfarenhet av arbete med huvud- och halstumörer och med särskild kunskap om radio- och kemoterapi. Johan Reizenstein listar några faktorer som grundläggande för att USÖ utmärkt sig inom huvud- och halsonkologi:
• Bra samarbetskultur och hög kompetens.
• Tidig satsning på att registrera behandlingsresultat.
• Bred tillämpning av olika specialterapier.
• Uppbyggnad på ett särskilt kompetenscenter.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

710 000 kronor till cancerforskning på Universitetssjukhuset Örebro

RISE storsatsar på avancerade terapier: Målet är att Sverige blir världsledande till 2030

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration