Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CDK 4/6 inhibitors in a moving landscape

Kl 12.10 – 12.50

Välkommen till en föreläsning av Professor Sibylle Loibl, Chief Executive Officer and Chair of the German Breast Group (GBG), vid Universitetet i Frankfurt, Tyskland. Sibylle Loibl är Professor vid Universitetet i Frankfurt och chair för German Breast Group (GBG). Hon är en framstående expert inom bröstcancer och har lett ett flertal kliniska prövningar. Professor Loibl kommer under sin föreläsning diskutera användningen av CDK 4/6-hämmare för behandling av metastaserad bröstcancer och belysa olika aspekter med stöd ifrån kliniska studier, Real World Data, riktlinjer och patientfall. Det finns även möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Mer information

Anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

Läs mer...

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Läs mer...

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

Läs mer...