Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerrelaterad fatigue – orsak, upplevelse och interventioner

20 maj | kl. 12.10 – 12.50

Fatigue (trötthet/kraftlöshet) är ett frekvent rapporterat symtom i samband med cancersjukdom och behandling. För många patienter kan det upplevas mycket besvärande och med stor påverkan på det dagliga livet och livskvaliteten. Men det finns en hel del som vi som vårdpersonal och patienten själv kan göra för att motverka eller lindra fatigue.

I presentationen kommer orsaker till uppkommen fatigue att presenteras. Vidare hur vi objektivt kan följa utvecklingen av fatigue över tid samt förslag på interventioner.

Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

Föreläsare: 

Karin Ahlberg

Prefekt, Professor, universitetssjukhus-översjuksköterska
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Institutionen för vård-vetenskap och hälsa

Mer info och anmälan

Liknande poster

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

Läs mer...

Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer

Läs mer...

Lorviqua godkänt i EU som en första linjens behandling för ALK-positiv avancerad lungcancer

Läs mer...