Calquence rekommenderas för godkännande vid KLL

Läs det engelska pressmeddelandet här