Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Calquence minst lika bra som Imbruvica med signifikant färre hjärt-kärlbiverkningar vid KLL

Patienter som tidigare behandlats för kronisk lymfatisk leukemi hade ett minst lika bra resultat (non-inferior) med Calquence som med Imbruvica sett till måttet progressionsfri överlevnad. Samtidigt uppges Calquence ha visat på signifikant färre antal mindre hjärt- kärlbiverkningar jämfört med Imbruvica. Det visar finala resultat från head-to-head Fas III studien ELEVATE-RR.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling

Reglering av gensplitsning kan ge svar på varför leukemi utvecklas