Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Calquence minst lika bra som Imbruvica med signifikant färre hjärt-kärlbiverkningar vid KLL

Patienter som tidigare behandlats för kronisk lymfatisk leukemi hade ett minst lika bra resultat (non-inferior) med Calquence som med Imbruvica sett till måttet progressionsfri överlevnad. Samtidigt uppges Calquence ha visat på signifikant färre antal mindre hjärt- kärlbiverkningar jämfört med Imbruvica. Det visar finala resultat från head-to-head Fas III studien ELEVATE-RR.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Läs mer...

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling

Läs mer...

Reglering av gensplitsning kan ge svar på varför leukemi utvecklas

Läs mer...