Calquence-data från fyra studier förstärker kardiovaskulär säkerhetsprofil vid KLL

Data från fyra studier uppges stärka säkerhetsprofilen för Astra Zenecas Calquence inom KLL.
Säkerhetsdata från totalt 762 patienter har sammanställts. 17 procent av dessa rapporterade någon form av hjärtbiverkning, men mindre än en procent av patienterna som behandlades med Calquence avbröt behandlingen till följd av dessa.

Läs hela pressmeddelandet här