Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Calquence-data från fyra studier förstärker kardiovaskulär säkerhetsprofil vid KLL

Data från fyra studier uppges stärka säkerhetsprofilen för Astra Zenecas Calquence inom KLL.
Säkerhetsdata från totalt 762 patienter har sammanställts. 17 procent av dessa rapporterade någon form av hjärtbiverkning, men mindre än en procent av patienterna som behandlades med Calquence avbröt behandlingen till följd av dessa.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Storskalig studie av 9 gener hos 4580 patienter med kronisk lymfatisk leukemi

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer