Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet utlyser forskningsanslag för patientnära klinisk forskning

För kännedom så ligger nu 2021 års utlysning av forskningsanslag ute på Bröstcancerförbundets webbplats.

Sista ansökningsdag är fredag 4 juni. Mer information hittar ni med hjälp av länken nedan.

Direktlänk till sida för Forskningsanslag:

https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/forskningsanslag/

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Läs mer...

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Läs mer...