Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Britt-Marie Frost blir ny forskningschef på Barncancerfonden

Överläkaren och docenten Britt-Marie Frost blir ny forskningschef på Barncancerfonden, och kommer att leda arbetet med att förverkliga Barncancerfondens nya forskningsstrategi. Britt-Marie Frost har lång erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom barnonkologi i Sverige och internationellt, med fokus på bland annat vårdens och omvårdens utveckling.


Britt-Marie Frost

Med över 30 års professionell och akademisk erfarenhet av forskning och kliniskt arbete har Britt-Marie Frost haft flera nyckelposter, bland annat som överläkare i barnonkologi samt som avdelningschef för blod-, och tumörsjukdomar hos barn vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Britt-Marie Frost har huvudsakligen forskat inom leukemi med farmakokinetik och cytostatika men också undersökt bland annat vårdens och omvårdens utveckling. I sitt arbete som forskningschef på Barncancerfonden kommer Britt-Marie Frost att leda och utveckla Barncancerfondens omfattande forskningsstrategi.

”Jag är mycket stolt över att få arbeta med Barncancerfonden. För mig är samarbete och kompetensutbyte lika viktigt på ett nationellt som på ett internationellt plan, och är av största vikt för den bästa och vassaste forskningen. Min ambition är hög och jag vill att Barncancerfonden ska bidra till världsledande forskning och långsiktig hjälp för barncancerdrabbade världen över”, säger Britt-Marie Frost, tillträdande forskningschef för Barncancerfonden.

Britt-Marie Frost har också arbetat med många viktiga uppdrag inom barnonkologin i Norden och som internationell barncancerforskare. Hon är specialist i barn-, och ungdomsmedicin samt sub-specialiserad i blod-, och tumörsjukdomar hos barn. Hon var bland annat med och startade NOPHO Leukemia Biobank, en viktig bas för barnonkologisk forskning. Dessutom har hon varit svensk ledamot i Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi (NOPHO) samt under flera år ordförande i Svenska Barnleukemigruppen (SBLG). Hon är sedan våren 2021 Socialstyrelsens sakkunniga gällande barnonkologiska frågor.

”Det är en ära att välkomna Britt-Marie Frost till Barncancerfonden, hennes gedigna erfarenhet och kunskap inom barnonkologiska frågor och det forskningsarbete hon har drivit under sin långa karriär bidrar till att många cancersjuka barn får rätt hjälp och behandling. Vi ser fram emot att lära oss av Britt-Marie och tillsammans med henne driva på den forskning som ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser”, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Barncancerfondens forskningsstrategi i korthet:

  • Långsiktig strategisk satsning på området toxicitet och sena komplikationer.
  • Ökade satsningar på infrastrukturer såsom biobanker och register.
  • Ökad satsning på kompetensförsörjningsinsatser inriktade mot vård, hälsa och psykosocial barnonkologi.
  • Vidareutvecklad samverkan med Barncancercentra genom treåriga överenskommelser som inkluderar en utökad satsning på basresurser.
  • Utvecklad struktur och ny organisation kring utlysning av forskningsmedel.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi