Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barntumörbanken tilldelas 12 miljoner i utökat stöd från Barncancerfonden

I Barntumörbanken vid Karolinska Institutet i Solna samlas tumörvävnad från barn som drabbats av hjärntumörer eller andra solida tumörer. Den nationella samlingen av prover växer och är en mycket värdefull tillgång för forskningen genom att den kan bidra till genombrott för att förstå olika cancersjukdomar och utveckla bättre behandlingar för barncancerpatienter. I en av Barncancerfondens satsningar tilldelas nu Barntumörbanken 12 miljoner i utökat stöd.

Förutom att Barntumörbanken samlar in prover så genomförs också analyser, bland annat så kallade helgenomsekvenseringar. Det innebär att allt DNA hos en patient gås igenom och samlas i ett bibliotek av digitala data. I biblioteket kan sedan forskare leta efter ledtrådar till vad som kan ha orsakat cancern, varför patienter reagerar olika på behandlingen eller om det finns ärftliga komponenter inblandade. Datan kan också användas till att utveckla nya precisionsmediciner skräddarsydda efter den enskilda patientens genetiska förändringar. Desto fler patienter som det finns data på i biblioteket, desto lättare blir det att säkerställa pålitliga och användbara forskningsresultat.

Syftet med Barncancerfondens utökade stöd till Barntumörbanken är att snabbare öka kunskapen om tumörsjukdomar hos barn och därmed intensifiera forskningen och utvecklingen av nya, bättre behandlingar för barncancerpatienter. Proverna samlas in i samarbete med Sveriges sex universitetssjukhus som behandlar barn med cancer. I dagsläget samtycker nästan alla barncancerpatienter med familjer till att deras prover samlas in.

Kerstin Sollerbrant, forskningschef, foto karl Nordlund.

– I stället för att långsamt beta av analyser under flera år blir det tack vare den här satsningen möjligt att göra fler analyser under kortare tid och få en kraftig boost i mängden digitala data. Barntumörbanken är en skattkista av information som väntar på att förädlas och användas i forskning. Vår förhoppning är att detta ska bidra till framsteg inom bland annat precisionsmedicin, säger Kerstin Sollerbrant, senior forskningsexpert på Barncancerfonden.

De 12 miljonerna i utökad stöd ska användas till att göra helgenomsekvenseringar på prover som redan finns i provsamlingen men som inte analyserats tidigare.

Under 2022 startar Barncancerfonden också en långsiktig satsning på arbetet med helgenomsekvensering på nyinsjuknade barncancerpatienters DNA där GMS Barncancer-projektet kommer att tilldelas 24 miljoner fördelat på de kommande fem åren. Syftet är att införa helgenomsekvensering i klinisk rutindiagnostik i hela Sverige. Barncancerfondens satsning på GMS-barncancer och den utökade satsningen på Barntumörbanken kompletterar varandra och kommer tillsammans att skapa en kraftfull resurs för både behandlande läkare och barncancerforskare, vilket i slutändan leder till förbättrad behandling av barncancerpatienter.

Barntumörbankens arbete bedrivs i huvudsak vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset är forskningshuvudman och hela verksamheten finansieras av Barncancerfonden. Både biologiska prover och data kan delas med forskare efter en ansökningsprocess och en godkänd etisk ansökan.

Vill du veta mer om Barntumörbanken?

På Barntumörbankens hemsida finns mer information om arbetet som utförs. Där finns också information för dig som är forskare och önskar ansöka om tillgång till prover och data inom ramen för ett forskningsprojekt.

https://ki.se/forskning/barntumorbanken

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Läs mer...

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Läs mer...