Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barnpatient först i Västsverige att bli behandlad med nytt cancerläkemedel

Nu har Västsveriges första behandling av det cellbaserade läkemedlet CAR-T genomförts på en patient med svårbehandlad leukemi. Behandlingen som genomfördes vid Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad.

– Det känns helt fantastiskt att få ytterligare ett verktyg i verktygslådan som vi nu kan erbjuda patienter med svårbehandlad leukemi där all annan behandling inte haft någon verkan, säger Karin Mellgren, verksamhetschef för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

CAR-T är ett cellbaserat läkemedel och ges till barn med blodcancer där andra behandlingar inte haft önskad effekt. Behandlingen har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad och kan även ges till vuxna diagnostiserade med lymfom.

Först ut i Västsverige att få den nya CAR-T-behandlingen är en 12-årig pojke med svårbehandlad leukemi. Sammanlagt har därmed fem barn i landet behandlats med CAR-T, fyra vid Karolinska Universitetssjukhuset och ett vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är en liten grupp patienter som har den här formen av svårbehandlad blodcancer och som behöver behandlingen. Där har vi sett mycket lovande resultat med bättre överlevnad i de studier som är gjorda internationellt. Vi är ett av två sjukhus i landet som är kvalificerade att utföra behandlingen på barn med leukemi, säger Karin Mellgren, verksamhetschef för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behandlingen går ut på att man tar ut vita blodkroppar (T-celler) från en patient och omvandlar dem till läkemedel på laboratorium genom att beväpna T-cellerna med en receptor så att de kan angripa cancerceller hos patienter med olika former av blodcancer.

CAR-T-läkemedlet är ett så kallat avancerat terapiläkemedel som är samlingsnamnet för olika läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnad. Tidigare i år öppnade Sahlgrenska Universitetssjukhuset ATMP-centret som en del av sjukhusets större satsning på att förenkla processen för att implementera den här typen nya av avancerade terapiläkemedel.

Med det nya centret hoppas man också kunna bidra till att läkemedel blir tillgängliga för patienter genom att förbättra förutsättningar för kliniska studier på sjukhuset men också när det gäller införandet av godkända läkemedel.

Framöver förväntas CAR-T-behandlingen behöva ges till ungefär tio barnpatienter med leukemi i landet per år.

Kontaktuppgifter

Karin Mellgren, verksamhetschef Barncancercentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 073-3643810

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller [email protected].

Liknande poster

CAR T-cell therapy makes its mark in CLL

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling